Jesus och myter kring hans födelse

Jesus och myter kring hans födelse Snart är det jul och den kristna kyrkan förbereder sig för julfirandet. Man vill komma ihåg Jesus och hans födelse för över 2000 år sedan. Men hur lång tid är tvåtusen år? Det är ungefär 40 generationer (om man utgår ifrån att en genomsnittsåldern …

Bibeln

Bibeln är boken som har format vår svenska kultur, våra föreställningar om världen, vår människouppfattning, vår etiska och moraliska reflektion etc, etc. Grunden för det moderna svenska samhället lades då den kristna missionen nådde Sverige kring år 1000. Så småningom blev Sverige ett kristet kungarike. Denna utveckling når sin höjdpunkt …

Höstens intressanta möten

Höstens intressanta möten Sommaren börjar vara över och hösten är här – så upplevs det åtminstone just i skrivande stund – (20 augusti) när sol och regn följer varandra och luften är ganska kylig. Hösten betyder att en nu verksamhetsperiod börjar, med många intressanta saker. Torbjörn Joreteg kommer att hålla …