Sodom och Gomorra

Sodom och Gomorra är kanske de två mest ökända städerna i den mänskliga historien. Vi möter dessa två städer i Första Moseboken i samband med berättelserna om Abraham. Gud hade sänt tre sändebud till Abraham med budskapet att Sara skulle få en son (1 Mos. kap 18). När dessa tre …

Fideism

Jag vet inte hur många av er kära läsare har hört eller läst om fideism. Enligt en definition är fideism (av latinets fi’des, ”tro”), en teologisk eller filosofisk uppfattning enligt vilken religiös tro inte kan underbyggas med argument av något slag” (Anders Jeffner). Många tycker om denna beskrivning och menar …

Ad fontes

Om två år kommer den kristna världen att fira 500-årsjubileum av Reformationen. Den 31 oktober 1517 spikade Martin Luther sina berömda teser på kyrkoporten till slottskyrkan i Wittenberg. Teserna var riktade mot avlatshandeln som den medeltida kyrkan bedrev för att finansiera olika projekt. Just då hade man ett stort byggprojekt …

Tillbaka till toppen