Välkommen

till Kalmar Adventkyrka

Lördag den 23 februari samt söndag den 24 februari kl 16 – 19, håller Vesa Annala några intressanta föredrag på temat ”Vem är människan?”. Bland annat ställs frågan om det är utvecklingsläran eller skapelsetron som stämmer med verkligheten. Vesa tar även upp Darwins egna problem med sin teori och om dagens forskning har löst dem.

Här finns inbjudan, som gärna får spridas vidare.