2015 efter Kristus eller…

2015 efter Kristus eller 5776 efter skapelsen eller 7242 efter skapelsen?

Enligt vår kalender är det 2015 år sedan Jesus föddes dvs. år 1. Detta är dock inte helt riktigt. Jesus föddes kanske år 5 f.Kr. I så fall bör vi skriva året 2020 e.Kr. Varför denna missräkning i den löpande tiden? Och hur ska vi kunna bestämma ”tidens början”?

Den västerländska tideräkningen hade sin början i den s.k. varroniska tideräkningen vars utgångspunkt var grundandet av Rom, a.u.c. (ab urbe condita), dvs. ”från stadens (Roms) grundläggning”. Utgående från denna händelse borde vi idag (2015) skriva året 2768 a.u.c.

När den kristna kyrkan blev en dominerande faktor i det romerska riket ville man ersätta den varroniska tideräkningen med en tideräkning som börjar från Jesus födelse. Detta uppdrag att skapa ett nytt kalendersystem gavs till en viss munk vid namnet Dionysius Exiquus (ca 470 – ca 544). Han fick utveckla ett kalendersystem med året anno domini, dvs. ”efter Herren” som utgångspunkt. Exiquus utgick från den varroniska kalendern. Han räknade dock fel, vilket gör att vi i dag vet att Jesus inte föddes ”år 1” utan ca 5 år tidigare, dvs. 5. f.Kr.

Jesus har blivit historiens mittpunkt.

Om vi i stället skulle använda den judiska kalendern (som utgår från den judiska Bibeln, dvs. Gamla Testamentet) borde vi skriva året 2015 som år 5776 efter skapelsen. Här har vi dock det problemet att det finns olika gammaltestamentliga handskriftstraditioner som gör att vi är osäkra när det gäller tidpunkten för skapelsen. Den mest kända av dessa traditioner är den grekiska översättningen, Septuaginta (förkortas LXX, från ca år 200 f.Kr. och som ofta citeras i Nya Testamentet). Enligt LXX bör vi skriva året 2015 som år 7242 sedan skapelsen. Det finns dock två olika Septuagintatraditioner där det också finns olikheter. En ytterligare handskriftstradition är den Samaritanska Pentateuken (Fem Moseböcker) vars kronologiska uppgifter avviker från de övriga handskrifternas.

Den slutsatsen kan vi dock dra från alla gammaltestamentliga skrifttraditioner är att historiens begynnelsetidpunkt kan bestämmas till 5776 – 7242 år sedan. Skriftkulturen uppstod ca 3300 f.Kr. (dvs. efter den stora floden).

Naturligtvis är dessa siffror i ett radikalt motsatsförhållande till den evolutionära föreställningsvärlden som placerar jordens ”födelse” till ca 4,6 miljarder år sedan. Detta är dock något som jag inte kan ta upp här (av utrymmesmässiga skäl, men hoppas kunna ta upp det under våren i ett offentligt föredrag).

Vad året 2015 bär med sig vet ingen av oss. Alla kommer vi att möta både mot- och medgångar. Viktigt är att vi alla tar allt som kommer från Herrens hand. Som kristna tror vi på Guds försyn, dvs. allt som händer antingen tillåts eller leds av Gud. Gud är både historiens och varje individs Herre. Att se Guds ledning och försyn i allt som sker är viktigt och oerhört trygghetsgivande.

Med en önskan om Guds ledning och beskydd för det nya året!

Vesa Annala, pastor

Tillbaka till toppen