Bibelns centrum: Jesus

Vi har i vår församling ofta samtalat om rubriken för denna artikel; Bibelns centrum är verkligen Jesus. Detta är ofta lättare sagt än gjort. På vår hemsida presenterar vi oss som ”en lokal församling [som] vill vi vara ett troget vittne för Jesus. För att göra detta på bästa möjliga sätt ställer vi Bibeln, Guds uppenbarade Ord, i centrum i all vår verksamhet. Vi gör detta som en konsekvens av Jesus egna ord i Johannesevangeliet 5:39. ”Ni forskar i skrifterna därför att ni tror att de kan ge er evigt liv. Just dessa vittnar om mig.”

Denna presentation väcker två frågor som en ”besökare” kan ställa: På vilket sätt är Bibeln ”Guds uppenbarade ord?” och vad är det som gör att ni vill vara ”ett troget vittne för Jesus”?

Den första frågan kan bäst besvaras genom att säga att Bibeln ger en tillförlitlig beskrivning av Guds handlande i den fysiska världen och i mänsklighetens historia. Om vi bortser från Guds handlande i den fysiska världen hamnar vi där den moderna människan har hamnat, nämligen att man inte vet hur den fysiska världen har blivit till. Däremot tror man att den fysiska världen har blivit till av och genom naturalistiska processer utan medverkan av en Gud. När man sedan börjar ställa de kritiska frågorna om hur man vet att så har hänt, är man tvungen att svara att man inte vet. Den brittiske astrofysikern och kosmologen Joseph Silk radar upp flera olösta frågor (som jag inte ska upprepa här) i det avslutande kapitlet i boken The Big Bang (3:e upplagan, 2001).

När Bibeln talar om den fysiska verkligheten som ett resultat av Guds mirakulösa skaparhandling får vi svaren. Den fysiska verkligheten finns till därför att Gud vill bringa den till existens.

Du, vår Herre och Gud, är värdig att ta emot härligheten och äran och makten. Ty du har skapat världen, och genom din vilja blev den till och skapades den. (Upp 4:11)

DSC_0263

Vår vardagliga erfarenhet bekräftar denna vers sanningshalt. Alla ting som börjar existera har en orsak. Vi har aldrig erfarit i vår naturliga värld att tingen bara skulle ”poppa upp” från ingenstans. Om någon skulle uppleva att hans/hennes skor bara poppade upp från ingenstans skulle den människan betraktas som en mentalt störd individ. Vi vet ju pga. vår erfarenhet att skor inte poppar upp från ingenstans. Det är människan som ”skapar” skor.

Bibelns beskrivning av Guds handlande i den fysiska världen ger en tillförlitlig och trovärdig förklaring (uppenbarelse) för hur och varför den fysiska världen blev till. När man betraktar den fysiska världen utifrån den bibliska uppenbarelsen faller alla pusselbitar på sin plats.

Den andra frågan varför vill vi vara ”ett troget vittne för Jesus” har sin grund i Guds agerande i den mänskliga historian.

En av den mänskliga existensens grundfrågor är: varför döden? Den sekulära människan har inget svar på den frågan. Jag har en bok i vårt ”bibliotek” med titeln A Means to an End med underrubriken The Biological Basis of Aging and Death (1999) av William R. Clark. Genomläsningen av boken har gjort det klart att döden och dess ursprung är höljt i dunkel när man inte tar Bibeln som utgångspunkt. Modern kunskap har dock kunnat visa att åldrandet och döden är ett ”programmerat” fenomen. Varifrån detta ”program” kom har Clark inget svar på, bara spekulationer grundade på tron på evolution.

Här kommer Bibeln åter in i bilden. Döden kom in i skapelsen pga. människans moraliska fall. Herren Gud tog människan och satte henne i Edens trädgård att bruka och vårda den.

Herren Gud gav detta bud: ”Du får äta av alla träd i trädgården utom av trädet som ger kunskap om gott och ont. Den dag du äter av det trädet skall du dö. (1 Mos 2:15-17)

Människan bryter mot Guds uttalade vilja med resultatet att Gud dömer människan till döden. (1 Mos. kap 3).

Det är pga. människans moraliska fall Jesus kom in i vår värld. Även om Gud dömde människan till döden har han inte övergett människan. Jesus kom för att söka upp och rädda den förlorade mänskligheten. Människosonen har kommit för att söka efter det som var förlorat och rädda det. (Luk. 19:10)

För denne Jesus vill vi vara ”ett troget vittne”. Jesus är historiens mittpunkt. I honom och genom honom förverkligar Gud sina planer för att rädda människan från döden och ge henne ett evigt liv.

Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att de som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv. (Joh. 3:16)

Den mänskliga historien blir begriplig endast i ljuset av korset. Historien är inte en meningslös process som styrs av nyckfulla politiker eller giriga finanshajar. Nej, historien styrs av Guds allsmäktiga vilja. Gud har bestämt den dag då Jesus kommer igen för att återge människan det hon förlorade i paradiset, dvs. det eviga livet

Det är min och vår allas önskan att varje människa som kommer in i vår kyrka får med sig dessa två budskap, Bibeln i centrum därför att Bibelns centrum Jesus är alltings centrum!

Vesa

Tillbaka till toppen