Den dagliga bibelläsningen

Vi kristna kallas ofta för ”bokens folk”. Med detta begrepp vill man poängtera Bibelns centrala ställning i den kristnes liv. Även muslimer och judar brukar kallas för ”bokens folk”.bibeln

Men i vilken mening särskiljer vi kristna ”bokens folk” från muslimer och judar? Det finns avgörande skillnader både mot judar och muslimer. Bibeln är ett vittnesbörd om och för Jesus. Jesus säger detta själv i Joh. 5:39: ”Ni forskar i skrifterna därför att ni tror att de kan ge er evigt liv. Just dessa vittnar om mig.”

I den judiska traditionen betyder Bibeln (d v s Gamla Testamentet) Guds ord i betydelsen undervisning. Koranen i islam har också ett undervisande syfte. Ordet al-Quruan betyder närmast ”recitation”. För en troende muslim är Koranen en trogen kopia av ”böckernas moder” som finns hos Gud i himlen. Man skulle kunna ställa en fråga till en muslim: Hur vet du att Koranen är en trogen kopia av det himmelska originalet? Muslimen skulle svara att ängeln Gabriel förmedlade Guds budskap till Muhammed genom en uppenbarelse.

Här skiljer sig den judekristna traditionen starkt från islam. Bibeln är ett äkta ”original” här på jorden. Detta är den absoluta skillnaden mellan Bibeln och Koranen. Innehållsmässigt skiljer sig Bibeln radikalt från Koranen. Koranen är i princip Muhammeds predikningar. Bakgrunden till Koranen utgörs av Muhammeds grubblerier över domens dag. Han börjar se visioner och höra ”budskap”. Koranen samlades till en enhetlig skrift efter Muhammeds död. För en bra inblick i debatten om Bibeln och Koranen se här: https://www.youtube.com/watch?v=BSj0sIr1OmY.

Som kristna har vi en fantastisk fördel jämfört med de två andra ”bokens folk”. Gud har i sin person kommit ner till jorden. Jesus har uppenbarat Guds sanna väsen. Gud vandrade själv i Jesu person bland oss. Två gånger säger Johannes uttryckligen att i Jesu person har Guds härlighet uppenbarats. I Joh. 1:14 skriver Johannes: ”Och Ordet (dvs. Gud) blev människa och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den ende sonen får av sin fader, och han var fylld av nåd och sanning.” Och i 12:41 skriver Johannes ”Detta sade Jesaja därför att han såg hans (Guds) härlighet, och det var om honom (Jesus) han talade.” Jesaja och Johannes gör ingen skillnad mellan Gud och Jesus. Den andliga blindheten hindrade judar att se Guds härlighet uppenbarad i Jesu person.

Vår kallelse som kristna är att vara ”bokens folk”, men det är viktigt att vi har den rätta förståelsen av boken, d v s av Bibeln. Bibeln utgör ett skriftligt vittnesbörd om Jesus. Allt vad Gud har gjort, gör och kommer att göra för att fullborda sina planer gör han genom och i Jesus. Som en uppmuntran; läs Efesierbrevet kapitel 3. Där beskriver Paulus Guds plan i Kristus. Paulus insikt i Guds plan är så befriande. Läs och begrunda! Jag uppmuntrar er alla till en daglig bibelläsning. Personligen har jag hållit på med daglig läsning under många år. Denna sed har rikligen berikat mitt liv. Jesus har blivit allt större och större. Skriftens yttersta syfte; att vittna om Jesus, blir en verklighet genom daglig bibelläsning.

Vesa

Tillbaka till toppen