–Genesis sydost–

Flera av oss engagerar sig i föreningen Genesis.
Föreningen Genesis har som högsta önskan att vår verksamhet ska leda till de allmänt kristna målen om Guds ära och om att människor ska komma till tro på Kristus. Vi gör detta genom att fokusera på skapelsefrågan.
http://www.genesis.nu/
Tillbaka till toppen