Höstens intressanta möten

Höstens intressanta möten

Sommaren börjar vara över och hösten är här – så upplevs det åtminstone just i skrivande stund –
(20 augusti) när sol och regn följer varandra och luften är ganska kylig.

Hösten betyder att en nu verksamhetsperiod börjar, med många intressanta saker. Torbjörn Joreteg kommer att hålla en intressant föreläsningsserie (eller snarare en studiecirkel) om ”Daniels Messias” (se affischen på annat håll i detta blad). Om du har några vänner som du tror skulle vara intresserade av att vara med så inbjöd dem gärna till dessa samlingar!

Själv planerar jag att ha åtminstone två olika föredrag, ett om utvecklingsläran med syfte att
nå ut till de icke-troende (se min artikel om ”Den massmediala indoktrineringen”), och ett
om ”Israel i profetior”.

Händelserna i Mellertsta Östern har under en lång tid varit vardagliga nyheter, och jag vill
försöka se vad Bibeln säger om Israel. Jag kommer att ta upp också sionismen, dess uppkomst och
dess betydelse. Frågan om Israel är ofta mycket känslig för många. De som menar att Israel
också i vår tid har en viktig roll i Guds plan betraktas som fanatiker, och de som har en
motsatt hållning, dvs. att Israel (judar) har spelat sin roll i Guds plan beskrivs med ordet
antisionister. Jag tror att det är dags att ta upp denna fråga ur ett bibliskt och historiskt
perspektiv.

Det finns också andra planer, t.ex. kommer vi att ha ett helt veckoslut kring frågor om
frälsning. Hur vet man om man är frälst? Vi hoppas att detta veckoslut bli en riktig höjdpunkt
under hösten. Vad är mer viktigt än att försöka förstå denna för oss så livsavgörande fråga!

Snart är det val i Sverige, och vår uppgift som troende är att be om Guds ledning för Sverige.
Sverige har lämnat bakom sig sin kristna identitet. Härom kvällen såg jag på nätet en
utfrågning av Kd-ledaren Göran Hägglund och häpnade över hans bristande bibelkunskaper. På tre
enkla bibelfrågor kunde han svara rätt bara på två. På frågan hur ofta han läste Skriften fick
man ett väldigt svävande svar. Hägglund poängterade gärna den kristna värdegrunden. Det
grunläggande kristna, dvs. tron och övertygelsen att Jesus är Guds Son, att Gud är världens
Skapare lyste med sin frånvaro.

Sverige behöver Gud även om man offentligt inte erkänner det.

Vesa

Tillbaka till toppen