”I begynnelsen skapade Gud”

Sommaren är över och vi närmar oss hösten. En av de ”stora” händelserna i vår församling under hösten kommer att bli Föreningen Genesis årsmöte. Föreningen Genesis är den enda förening som har den bibliska skapelsetron som sitt ”varumärke”. På föreningens hemsida kan vi läsa om föreningens syfte:

”Föreningen Genesis har som högsta önskan att vår verksamhet ska leda till de allmänt kristna målen om Guds ära och om att människor ska komma till tro på Kristus. Vi gör detta genom att fokusera på skapelsefrågan.”

Från början hette föreningen ”Föreningen för Biblisk Skapelsetro”. Föreningen ”föddes” i slutet av 1970-talet. Själv har jag varit medlem i föreningen sedan 1978. Föreningens årsmöte brukar vara ett unikt tillfälle, där vi som tar Bibelns skapelseberättelse som en trovärdig berättelse om hur universum och allt som finns där blev till, möter varandra. Samtidigt med föreningens årsmöte ordnas offentliga föreläsningar kring olika ämnen. Årets årsmöte följer denna tradition (usch vilket ord!).

Personligen har jag den övertygelsen att ju längre tiden går desto viktigare blir föreningens arbete. I många kyrkor har man slutat att tro på Bibelns första och mest centrala berättelse. Enligt berättelsen skapade Gud allting genom sitt ord under en tidsperiod på sex dagar. Mot denna föreställning finns den evolutionära som säger att allting (tid, materia, och rum) har blivit till genom en ”urexplosion” kallad big bang som tros har ägt rum för ca 13,8 miljarder år sedan. Big bang följs av en utveckling av galaxer och stjärnor (en process man tror har pågått parallellt). Vårt eget solsystem tros har bildats för ca 4,6 miljarder år sedan. Livet uppstod för ca 3,8 miljarder år sedan (som en frukt av kemisk evolution). När livet hade uppstått tog det darwinistiska urvalet över och frambringade alla levande organismer, både nulevande och utdöda. Till slut blev också människan till genom samma process som alla andra djur. Av detta följer att i dag betraktas människan som ett djur bland andra djur.

Det som är mest tragiskt är att också de flesta kyrkor har anammat denna syn på verklighetens tillblivelse. Senast nu under sommaren hörde jag hur en präst i gudstjänsten i radion nämnde just detta, vi är djur bland djuren. I den evolutionistiska ekvationen lägger man bara till Gud för att få den anpassad för kyrkligt behov. Evolutionister tycker dock att evolution klarar sig mycket bra utan Gud.

Här kommer behovet av den bibliska skapelsetron in i bilden. Enligt den heliga Skriften skapade Gud det första människoparet, en man och en kvinna, som sedan föll i synd. Detta moraliska fall ledde till Guds dom: döden. För att återställa allting från denna katastrofala konsekvens av det första människoparets moraliska fall kom Jesus in i vår värld. Genom Jesu död på korset och hans triumfatoriska uppståndelse från de döda har Gud återställt den brustna kontakten mellan Skaparen och skapelsen.

I vår tid utgör evolutionsföreställningen den största utmaningen när det gäller den kristna kyrkans trovärdighet. Vi inom Föreningen Genesis är väl medvetna om detta. Därför finns vi till! Vi vill visa att den materialistiska synen på verkligheten är falsk. Vi vill vara ett troget vittne för Jesus. Han som är alltings A och O. Under årets konferens kommer olika föreläsare att peka just på detta. Den evolutionistiska synen kan inte stödjas med sakliga fakta utan den är byggd på en falsk filosofi (tron på materians inneboende skaparkraft).

Närmare info finns på vår församlings hemsida och på Föreningen Genesis hemsida, www.genesis.nu. Samtidigt som föreningen har sitt årsmöte visas en film ”Evolutionens Akilleshäl”. Jag har sett filmen och rekommenderar den varmt.

Välkommen till Föreningens årsmöte!

Vesa

Tillbaka till toppen