I väntan på sommaren

Det är slutet av maj när jag skriver dessa ord, och man undrar: när kommer sommaren? Ordet sommar förekommer bara 4 gånger i Bibeln (Bibel 2000). Den första är i samband med syndafloden i Första Moseboken 8:22: ”Så länge jorden består skall sådd och skörd, köld och värme, sommar och vinter, dag och natt aldrig upphöra att skifta.”
Texten tycks antyda att det inte fanns några årstider före floden. Naturligtvis fanns årstidsväxlingar som nu men kanske inte årstider i den betydelse de finns idag. Inga kalla vintrar, inga heta somrar. Troligen var klimatet tropiskt/subtropiskt året runt på hela jordklotet. Fossila fynd av djur och växter tycks tyda på detta. T.ex. är Ölands (Byrums) raukar gamla korallrev som formas bara under varma, tropiska förhållanden. De består av levande organismer och kalk. Varje gång Jag och Aila åker till norra Öland brukar vi besöka Byrums raukar. De påminner oss om Bibelns berättelse om syndafloden.
Den evolutionistiska förklaringen till raukar är att de bildades då Öland befann sig på ekvatorn. Man tror att kontinentalplattorna har vandrat kring jorden, ett fenomen som skulle kunna förklara det forna tropiska klimatet på Öland. Enligt en broschyr som Länsstyrelsen har tagit fram formades raukarna för ca 490 miljoner år sedan. Enligt samma broschyr tog det 40 miljoner år att bilda de mäktigaste raukarna på Byrum. Naturligtvis är en sådan förklaring bara ren spekulation, även om den evolutionära forskningen försöker ge sken av vetenskap.

 

Rauken
Byrums raukar är rika på fossil, och då undrar man hur organismer lyckades blir fossil om det tog 1000 år att bilda en millimeter av dagens kalksten (enligt samma broschyr)! Organismerna skulle ha hunnit ruttna bort eller bli uppätna av mikroorganismer långt innan de hann bli fossil. Detta problemkomplex tas dock inte upp i broschyren. Läsaren får bara läsa texten rakt av utan några som helst kritiska frågor.

 
byrumNästa gång du, kära läsare, åker till Öland, åk till Byrum och titta på raukar och tänk på Noa och syndafloden. Ölands berggrund påminner mig alltid om syndafloden. Fossil som ligger där är en konsekvens av människans onda tankar och gärningar. De berättar inte om evolution utan om Guds dom med död och förintelse som konsekvens.
Byrums raukar påminner mig också om Jesus ord i Matteusevangeliet 24:37-39: ”Ty som det var i Noas dagar, så blir det vid Människosonens ankomst. Under tiden före floden åt man och drack, gifte sig och blev bortgift, ända till den dag då Noa gick in i arken, och ingen visste något förrän floden kom och förde bort alla. Så blir det också vid Människosonens ankomst.”
Evolutionister är falska profeter som bortser från fossilens verkliga budskap: Guds dom över en ogudaktig värld.
På samma sätt som Noa och hans familj räddades i arken ser vi fram emot den räddning som Jesus har förberett för oss.

Ha en skön sommar i Guds underbara skapelse!

Vesa

Tillbaka till toppen