Konferensprogram

Program

Observera att en del programpunkter ligger parallellt med andra. Den andra i varje par är markerad med asterisk (*).

Fredag 16/9

18:00-19:00 Konferensen öppnar, inkvartering, mingel, fika

19:00-19:50 Öppningsanförande: Anders Gärdeborn

19:50-20:00 Paus

20:00-21:00 Föredrag: ”Ett moget universum” Vesa Annala

21:00-21:30 Efterprat

Lördag 17/9

09:00-11:00 Föreningen Genesis årsmöte

09:15-11:00* Filmvisning: Evolutionens Akilleshälar

11:00-11:30 Samtal och frågestund utifrån filmen

11:00-11:30* Barnmöte 1 Johannes Axelsson

11:30-12:30 Lunch för årsmötets deltagare

12:30-13:50 Föredrag: ”Skapelsetrons grunder” Johannes Axelsson

13:50-14:30 Paus med fika

13:55-14:25* Barnmöte 2 Johannes Axelsson

14:30-15:20 Föredrag: ”Evolutionstron som psykosocial tvångströja” Aila Annala

15:20-16:00 Paus

15:25-15:55* Barnmöte 3 Johannes Axelsson

16:00-16:50 Föredrag: ”Myter och sanningar om evolutionen” Anders Gärdeborn

16:50-18:00 Paus med förstärkt fika

18:00-18:50 Föredrag: ”Människans uppkomst” Mats Molén

18:50-19:00 Paus

19:00-19:50 Föredrag: ”Medvetandefilosofi och naturalism” Mats Selander

19:50-20:00 Paus

20:00-20:50 Föredrag: ”The argument from reason” Mats Selander

20:50-21:30 Panelsamtal med företrädare för Genesis och Credoakademin

21:30-22:00 Fika och efterprat

Söndag 18/9

09:30-10:30 Föredrag: ”Skolan och skapelsetron” Göran Schmidt

11:00-12:15 Gudstjänst: ”Gud, skapelsen och vi” Erik Österlund

12:15-13:00 Lunch, utkvartering

13:00-15:00 Geologiexkursion till Öland Mats Molén Avslutning i fält

De fullständiga rubrikerna för Aila Annals och Mats Selanders föredrag är:

”Evolutionstron som en psykosocial tvångströja – Om indoktrineringsmekanismer och manipulation”
”Medvetandefilosofi och naturalism – om varför medvetandet utgör en utmaning för naturalismen”
”The argument from reason” – om varför förnuftet utgör en utmaning för darwinismen?”

Tillbaka till toppen