Bolling

Per Bolling besökte oss den 9 april och föreläste om Bibelns trovärdighet

 

Per talade på bibelstudiet om olika sätt att se på hur Bibeln skrevs. En del tror att Gud dikterat vartenda ord, medan andra tror att Gud gett människor i uppdrag att skriva ned sitt Ord till oss med hjälp av människors egna ord. Andra Timoteusbrevet 3:16 talar om att varje bok i Bibeln är inspirerad av Gud, men det framgår väldigt tydligt att de olika böckerna är skrivna av människor med olika personlighet och olika förmåga att hantera språket. Vi pratade om att författarna till de fyra evangelierna beskriver samma händelser något olika. När det gäller vilka detaljer man uppfattar, kan ögonvittnesskildringar skilja sig på flera punkter.

Per delade med sig av sina kunskaper om vad bibelarkeologin kommit fram till. Det var en spännande resa med gott om bilder, som gjorde föreläsningen levande och blev till stor inspiration för oss som lyssnade. Vi som lyssnade, håller nog alla med Per om att de nya fynd som görs, ytterligare stärker vår tilltro till Bibeln. Fler och fler utombibliska fynd visar på att Bibeln inte är en sagobok, som så många tyvärr tror idag.

Vissa forskare får idag ändra sin uppfattning om Bibelns trovärdighet. De ödmjuka inser att de haft fel, medan vissa fortsätter hävda att de fynd som görs är förfalskningar.

Vi kan titta på påståendet att David inte ska ha funnits. Man sa sig sakna bevis. Men idag vet man att han levt, tack vare resterna av en minnessten efter kung Ben-Hadad i Aram. Den berättar om seger över Israel och nämner Beth-David, Davids hus, Davids släkt. Det blev en del strider om detta och många påstod att stenen skulle vara en förfalskning. Men idag är så gott som alla överens om att fyndet är äkta och att David har funnits. Vill du läsa mer, kan du följa länken här:The Tel Dan Stela and the Kings of Aram and Israel

Man har också hittat sigill efter en del personer. Bland dem finns Jeremias sekreterare Baruk, vars fingeravtryck man också funnit på ett sigill han fäst på en bokrulle. Seraja, Gemarja och Jiria är andra, vars sigill man funnit. Läs gärna om Baruk i Jeremia 36-38!

Baruks sigill
Baruks sigill

 

Man har också funnit benkistor. Den här benkistan anses vara äkta. Detta efter många turer. Bland dem en stor rättegång som konstaterade att man inte kan bevisa att den är förfalskad. Den är intressant på grund av sin inskription, som säger att den innehåller benen från Jakob, Josefs son, bror till Jesus Jesus. Jakob nämns i Nya testamentet som ledare för församlingen i Jerusalem och han skrev Jakobsbrevet.

Jakobs kista
Jakobs kista
Jakobs inskription
Jakobs inskription

 

Den här eleganta kistan har tillhört en rik person. I den har man funnit benen från en man i 60-årsåldern. Denna kista har också en text som gör att man tror sig ha hittat lämningarna efter mannen som fick Jesus avrättad.

Kajafas kista
Kajafas kista
Tillbaka till toppen