Välkommen till Kalmar Adventkyrka!

Vi träffas på lördagar kl 16 och läser Bibeln, samtalar och fikar. Just nu läser vi de nytestamentliga breven och har kommit till första Petrusbrevet. Läs gärna i förväg, så kanske intressanta frågor väcks som alla får glädje av! Vi som samlas kommer från olika sammanhang med ett gemensamt intresse; att tillsammans studera Guds Ord och låta det bli levande i våra liv. Men kanske är just du bara nyfiken på Bibeln? Då är du också välkommen till oss!

Samlingarna inställda tills vidare!

Vi har valt att ställa in samlingarna tills vidare. Håll koll här för information om när vi börjar träffas igen.

Nu har påsken med budskapet om Kristi försoningsdöd och uppståndelse passerat och vi tackar Gud för Hans stora gåva; Livet.

Bibeln under attack!

Läs mer här om hur Bibeln attackeras både från sekulärt och kristet håll.

I början skapade Gud

är en nyutgiven antologi om Bibelns skapelseberättelse. Boken kan till exempel köpas direkt från Sjöbergs förlag eller genom föreningen Genesis.

Se en liten presentation kring boken här: