Välkommen

till Kalmar Adventkyrka

Gudstjänst med betoning på bibelstudium på lördagar kl 16

Obs! Vi har ingen samling den 20 april, utan satsar istället på vårt föredrag den 22 april.Vänligen se annonsen nedan.

Bibelstudium hålls varje lördag i en form som ger stort utrymme för deltagarnas personliga bibelfrågor. Just nu läser vi Första Tessalonikerbrevet.

Formerna är enkla och fria. Samtalen fortsätter kring fikabordet, där det bjuds på kvällsmacka och/eller soppa.

Varmt välkommen till våra samlingar, som är öppna för alla oavsett om man är medlem eller inte!