Välkommen till Kalmar Adventkyrka!

Vi träffas på lördagar kl 16 kring Bibeln för läsning och samtal.

Vi läser just nu Romarbrevet. Den 2 mars läser vi kapitel 16. Läs gärna hemma i förväg och kom sedan med dina tankar och frågor. Att få dela tankar och frågor är något som berikar oss alla.

Efteråt bjuds det på enkel fika och fortsatt gemenskap.

 Du är varmt välkommen!

Vi vill tacka de politiker som deltog i våra båda panelsamtal och gjorde samtalen meningsfulla och intressanta! 

 

Har du frågor om Bibeln och den kristna tron? Då är du varmt välkommen en lördag, där vi gärna tar upp frågor under fikastunden.

Eller vill du kanske komma på studiebesök för att se hur vår kyrka ser ut eller bara prata med oss? Då är du välkommen att kontakta oss via mail på info@kalmaradventkyrka.se.

Kristus är uppstånden !


Lyssna gärna på Vesas föreläsningar, som länkas till nedan, om Jesus och de dödas uppståndelse.
Jesu uppståndelse del 1  Jesu uppståndelse del 2

Under vinterkriget formulerade Finlands dåvarande president Kyösti Kallio en bön, som vi återger nedan. Låt oss hjälpas åt att be för det oroliga läget i världen och för våra medmänniskor. Läs gärna mer här: https://demokraatti.fi/presidentens-bon/

”Himmelske Fader, se i nåd till vårt folk. Du har skapat oss och älskar oss. Du ser, att vi är i största fara. Därför ber vi Dig; Herre, hjälp oss i vår nöd och låt oss inte gå under. Ge oss nåden att omvända oss från syndens och laglöshetens vägar, som leder vårt land till undergång.

Herre Jesus Kristus, utan Dig är vi maktlösa inför de förstörande krafterna, som svämmar över vårt folk och förgiftar det. Därför berömmer vi oss av Din seger över ondskans andemakter, vilkas påverkan man varje dag ser i offentligheten i ord och bild. Herre, Du har på Golgatas kors övervunnit mörkrets makter. De måste ge vika även idag, eftersom vi upphöjer Ditt namn över dem. Detta tror vi på, ty Du kan även i vår tid beskydda människor för satanisk villfarelse. Herre, förbarma Dig över oss!

Hjälp oss genom Din Helige Ande att i vårt liv strida mot synden och vara ståndaktiga ända till slutet. Gör oss till ett tecken på Din frigörande nåd. Fyll oss med Din kärlek så att vi håller Dina bud. Må Din kärlek vara den kraft i oss, som övervinner mörkrets makter över vårt folk.

Herre Jesus Kristus, allt förmår vi i Dig, det tror vi på. Förbarma Dig över oss. Amen.”

 

Is Genesis History?

Missade du vår filmvisning? Se filmen här istället!

Är Första Mosebokens 11 första kapitel historia?

Nyligen slog orkanen Ian till med full kraft över Florida med förödande konsekvenser.

Katastrofen var ändå liten jämfört med den som drabbade hela världen på Noas tid. Spåren efter Ian är givetvis väldigt synliga. Frågan är om det även finns  synliga tecken efter Noas syndaflod? Svaret är ett rungande ”ja”. Cirka 70% av jordens yta täcks av sedimentära bergarter. I dessa berg finns miljarder fossil.

Fossil bär ett tyst vittnesbörd om en världsvid flodkatastrof.

I filmen ”Is Genesis history?” berättar geologer, paleontologer, biologer med flera om varför de tar Första Mosebokens 11 första kapitel som historiska berättelser om jordens och livets tidiga historia.

 

Aktuellt efter Knutbyrättegången och -dokumentärerna 2020

Läs mer här om Knutbyrättegången

Bibeln under attack!

Läs mer här om hur Bibeln attackeras både från sekulärt och kristet håll.

I början skapade Gud

är en nyutgiven antologi om Bibelns skapelseberättelse. Boken kan till exempel köpas direkt från Sjöbergs förlag eller genom föreningen Genesis.

Se en liten presentation kring boken här: 

Tillbaka till toppen