Att förstå sin egen tid

Här kommer vi att ta upp frågor/tankar/händelser i samhället/världen som är intressanta och aktuella utifrån kristen synvinkel.