Bibelstudier

Bibelstudier är den kristna människans och den kristna församlingens andliga ”föda”. Som församling har vi tagit fasta på detta. Motivet finner vi t.ex. i slutet av Lukasevangeliet. Där berättar Lukas (kap. 24:45-46) hur Jesus, efter sin uppståndelse, möter lärjungarna och går igenom Gamla testamentets skrifter tillsammans med dem. ”Sedan”, skriver Lukas, ”öppnade han deras sinnen så att de kunde förstå skrifterna. Och han sade till dem: ’Detta är alltså vad skriften säger: Messias skall lida och uppstå från de döda på tredje dagen’,…”

Tillbaka till toppen