Dinosauriedöd

Dinosauriedöd

 

I Barometern 2015-03-03 fick vi ta del av en ”ny teori om dinosauriedöd”. Orsaken angavs vara den s.k. mörka materian. Som det framgår av texten har denna mörk materia aldrig blivit upptäckt. Artikeln är ren spekulation och har ingenting med testbar och observerbar vetenskap att göra. Själva föreställningen om ”mörk materia” uppstår ur big bang kosmologin. Big bang är den moderna människans ursprungsmyt.

Den andra spekulativa tanken i texten är den s.k. Oorts kometmoln. Denna ”moln” har man inte heller observerat. Den beräknas befinna sig ca 50 000 – 100 000 AU (dvs. 50 000 – 100 000 gånger längre borta från oss än solen). Avståndet till solen är ca 150 miljoner kilometer. Eftersom solsystemet och kometerna finns, måste dom har uppstått någon gång i det förflutna. Den förhärskande iden är att kometer uppstod samtidigt som solsystemet ur ett roterande moln av gas och partiklar. Denna föreställning har inte heller några som helst grund i observationer. En av förgrundsfigur för ”molnhypotesen” var filosofen Immanuel Kant. Hela hypotesen är alltså en ren filosofisk spekulation.

Det som kanske är mest intressant i artikeln att man inte säger ett enda ord om det sätt dinosaurier dog, nämligen att de dränktes i vattenmassorna! Varför tiger man dinosauriernas verkliga dödsorsak?

Artikel i Barometern har ingenting med observerbara vetenskap att göra. Varje gång jag läser artiklar av denna typ häpnar jag över den ovetenskapliga karaktären i resonemanget.

Vesa

Tillbaka till toppen