Utblick

För ca ett år sedan berättade Craig Evans om ett intressant papyrusfynd från Egypten. Fyndet var i en form av ansiktsmask. Och när man tittade närmare på den så upptäckte man att masken hade en del av text ingraverad. Efterhand blev det klart att texten kom från Markusevangeliet. Fragmentet har daterats till ca 80 e.Kr. Om denna datering kommer att vara korrekt då har forskarna hittat den hitintills äldsta texten till Nya Testamentet. Den tidigare äldsta texten har varit från Johannesevangeliet och daterats till 125 e.Kr. Markusfragmentet skulle då vara ca 40 år äldre. Evans presentation finner du här: https://www.youtube.com/watch?v=8kPgACbtRRs

Vesa


 

Eftersom året 2014 håller på att gå till historien är det på sin plats att ge en liten överblick för det som hänt under året och vad som väntar i framtiden. I församlingen har vi kunnat glädjas åt att vi fått åtta nya medlemmar. Det är något som jag inte kunnat ens drömma om i min vildaste fantasin (som ändå fungerar ganska väl ;-)) Gud har verkligen varit god mot oss! I den ”stora världen” har ebolaviruset härjat bland folken i västra Afrika. Terrorism sprider sig och få allt starkare fotfäste bland folken. Orsaken/orsakerna till denna utveckling är inte svåra att hitta: extremism. Extremism blir allt vanligare och får mycket utrymme i medierna som kanske bli en inspirationskälla till individer som dras åt extremistisk hållning. I den stora världen går ekonomin i kräftgång och ingen vet riktig hur hjulen skulle börja snurra igen. Samtidigt är alla politiker och andra ledare väl medveten om att vi inte kan konsumera jordens resurser hur mycket som helst. Redan idag konsumerar vi mer än vad jordklotet kan producera. Enligt Världsnaturfondens rapport har 40% av jordens vilda djur försvunnit. Enligt samma källa skulle vi ”behöva 1,5 jordklot för att resurser ska återskapas i samma takt som vi använder ekosystemtjänsterna”. (Rapporten finner du här: http://www.wwf.se/source.php?id=1580065. Vi håller på att ”äta upp” jorden!

Dessa dystra nyheter är dock ingen nyhet för den som läser sin Bibeln. I Uppenbarelsebokens kap. 18 får vi läsa om den framtida konsumtionssamhällets kollaps. Här hemma i Sverige stod vi inför ett nyval efter den rödgröna regeringens fall. Det blev inget nyval utan en ”decemberöverenskommelse” med syfte att en minoritetsregering kan få sin budget genom för att landets styre kan fungera.

Som intresserad av de stora livsfrågorna följer jag nyheter som har med de frågorna att göra. I dag hörde jag om att forskarna har lyckats kartlägga flera fåglars DNA. Forskarna hade åter blivit överraskade av resultatet. Många fåglar man tidigare trodde skulle vara ”nära släkt” med varandra har visats sin inte alls vara så nära släkt. Och andra fåglar man trodde var mer ”avlägsna släkt” har visat sig vara närmare släkt än man ”trott tidigare”. Som bibelläsare vet vi att fåglar är inte alls släkt med varandra utan skapade för sig!

När man blickar sedan framåt kan man ana att samma utveckling (läs: nedgång) kommer att fortsätta med en ökat intensitet. Oro i världen tilltar. Jordens resurser äts upp i allt ökande hast. Kunskapen om naturen gör att det vetenskapliga etablissemanget, dvs. evolutionsbiologer får flera frågor än svar om organismers relation till varandra. Den enkla berättelsen om den levande världens tillblivelse i Första Moseboken kommer att gå ut i segrande.

Ja, vi har en spännande framtid att gå till mötes.

Vesa Annala

Tillbaka till toppen