Gudstjänster

Några av våra medlemmar samlas kl 10 och tar hjälp av samfundets bibelstudiematerial i sina bibelstudier. Den tidigare gruppen fortsätter som vanligt kl 16 för att läsa och reflektera över innehållet i de nytestamentliga breven och läser endast Bibeln.

 

Gudstjänst på lördagar kl 10

Vi firar gudstjänst varje lördag med bibelstudium, tillbedjan, lovsång och predikan. Gudstjänsterna är öppna för alla, vare sig man är medlem i församlingen eller inte. Vår önskan är att gudstjänsterna skall inspirera till ett möte med Gud samt att vi skall utrustas och utmanas till att leva ett överlåtet kristet liv.

Gudstjänsten avslutas med gemensam lunch.

Gudstjänst med betoning på bibelstudium på lördagar kl 16

Bibelstudium hålls varje lördag i en form som ger stort utrymme för deltagarnas personliga bibelfrågor. Just nu läser vi Korintierbreven. Formerna är enkla, fria och bibelfokuserade.

Ibland bjuds på predikan, sång och musik.

Vi fortsätter gärna att samtala kring fikabordet, där det bjuds på kvällsmacka och/eller soppa.

Varmt välkommen till alla våra samlingar!

 

Comments are closed