Gudstjänster

Några av våra medlemmar samlas kl 10 och tar hjälp av samfundets bibelstudiematerial i sina bibelstudier. Den tidigare gruppen fortsätter som vanligt kl 16 för att läsa och reflektera över innehållet i de nytestamentliga breven och läser endast Bibeln.

 

Gudstjänst på lördagar kl 10

Vi firar gudstjänst varje lördag med bibelstudium, tillbedjan, lovsång och predikan. Vår önskan är att gudstjänsterna skall inspirera till ett möte med Gud samt att vi skall utrustas och utmanas till att leva ett överlåtet kristet liv.

Gudstjänsten avslutas med gemensam lunch.

Den 29 september firar vi nattvard med besök från samfundet i Stockholm.

Gudstjänst med betoning på bibelstudium på lördagar kl 16

Bibelstudium hålls varje lördag i en form som ger stort utrymme för deltagarnas personliga bibelfrågor. Just nu läser vi Galaterbrevet. Formerna är enkla, fria och bibelfokuserade.

Ibland bjuds på predikan, sång och musik.

Vi fortsätter gärna att samtala kring fikabordet, där det bjuds på kvällsmacka och/eller soppa.

Varmt välkommen till våra samlingar, som är öppna för alla oavsett om man är medlem eller inte!

 

Comments are closed