Nyheter som är intressanta ur ett kristet perspektiv

Har Jesus barndomshem blivit funnen?

Under en längre tid har en grupp arkeologer under Ken Darks ledning arbetat i Nasaret på en plats där man tror att Jesus har tillbringat sina ungdoms åren. Det blir naturligtvis intressant om detta kan bekräftas. Och hur bekräftelsen skulle se ut är svårt att veta. Faktum kvarstår att det är meningsfullt att söka Jesu hem.

En kort beskrivning av nyheten finns i BAR (Biblical Archaelogy Review (mars/april 2015)

Tillbaka till toppen