Externa länkar

Här vill vi ge tips om sidor som kan ge dig något att tänka på.

Vår käre Vesa har sin egen hemsida med mycket matnyttiga funderingar. Du hittar den nedan.

vesa-annala.se

Nyttig bibelförankrad läsning hittar Du också på Nätverket för Klassisk Baptism och Kristen tros hemsida.

klassiskbaptism.se

Flera av oss är också medlemmar i föreningen Genesis som verkar för att sprida en tro på skapelse istället för evolution. Där hittar du en hel kedja av ”felande länkar”.

genesis.nu

Dessa korta presentationer från ”Is Genesis History” ger en god förståelse för Noas flod och dess konsekevenser  för jordens geologi.

Is Genesis History – What do enormous layers of coal reveal about Noah’s Flood? – Dr. Kurt Wise

What Do Floating Log Mats Have to Do with Noah’s Flood? – Dr. Steve Austin

Tillbaka till toppen