Tidigare evenemang

Här hittar du ljudfiler och film från tidigare evenemang.

Samtal om samvetet mellan Vesa Annala och Per Bauhn den 19/4 -17

Samvetet, Bilda

Genetisk entropi

Söndagen den 22 februari kl 16.00 föreläste Vesa Annala om genetisk degeneration under rubriken ”Genetisk entropi”. Alla som har läst om utvecklingsläran vet att evolutionister försöker förklara organismers uppkomst genom naturliga processer där mutationer (genetiska förändringar i arvsmassan) och det darwinistiska urvalet spelar huvudrollen. Problemet är bara att ingen har någonsin kunnat peka på en enda mutation som skulle ge belägg för denna föreställning. Tvärtom. Det som man med hjälp av vetenskapliga modeller kan visa är en stadig nedgående trend (skadliga mutationer) som med tiden kommer att sluta i genetisk ”härdsmälta, dvs. mänsklighetens genetiska kollaps. Kunskapen om genetisk degeneration är verkligen dåliga nyheter för mänskligheten eftersom det finns ingen räddning från den.

I dag vet vi att alla organismer är fullpackade med genetisk information. Och den naturliga frågan som uppstår är: hur och när uppstod den genetiska informationen i första hand? Den andra frågan är: när och varför den genetiska nedgången? Föreläsaren tar upp dessa frågeställningar. För fyra år sedan hade en grupp forskare samlats vid Stanford University i USA för att diskutera dessa frågor och som ett resultat av denna samling skrev man ett antal artiklar som gavs ut i bokform, Robert Marks II, Michael Behe et al, Biological Information. A New Perspective, World Scientific, 2013.

Denna fråga har en oerhörd betydelse när det gäller organismers uppkomst. Evolutionsteorin tycks kollapsa som ett korthus inför den nya kunskapen om den genetiska informationen.


Vesas föreläsning om Israel.

  • Händelserna i Mellanöstern är en stående nyhet.
  • Vad är det som sker där?
  • Har det moderna Israel någon del i Guds plan för mänskligheten?
  • Är Israel ett tidstecken av något slag?
  • Hur ska vi förstå modern sionism?

Israel


Besöksgruppen

Onsdagen den 18 mars hade vi förmånen att få lyssna till Besöksgruppen från Lorensbergskyrkan. Vi fick vara med och sjunga en hel rad av våra gamla, kära läsarsånger och vi bjöds även på flera solosånger. En intressant inblick fick vi också i sångförfattarnas liv genom intressanta upplysningar förmedlade av gruppens ledare Bengt Bjervås, som är gruppens fjärde ledare i ordningen.

Vi känner oss rikt välsignade av det våra vänner delade med oss och önskar dem all Guds välsignelse i deras tjänst att villigt sprida Guds Ord bland sina medmänniskor!Tillbaka till toppen