Har Jesus barndomshem blivit funnet?

Har Jesus barndomshem blivit funnen?

Under en längre tid har en grupp arkeologer under Den Marks ledning arbetat i Nasaret på en plats där man tror att Jesus har tillbringat sina ungdomsår. Det blir naturligtvis intressant om detta kan bekräftas. Och hur bekräftelsen skulle se ut är svårt att veta. Faktum kvarstår att det är meningsfullt att söka Jesu hem.

En kort beskrivning av nyheten finns i BAR (Biblical Archaelogy Review (mars/april 2015)

Tillbaka till toppen