Jesaja 9:2-7

Det folk som vandrar i mörkret

ser ett stort ljus.

Över dem som bor i skuggans land

strålar ett ljus fram.

Du gör folket talrikt

och ger dem en stor glädje.

De gläder sig inför dig

som man gläder sig under skördetiden

och som man jublar

när man delar upp bytet.

Oket som var deras börda,

bjälken på deras axlar

och förtryckarens piska

bryter du sönder,

så som du gjorde på Midjans tid.

Stövlar som trampats av soldater i strid,

mantlar som sölats ner i blod,

allt sådant ska brännas upp, förtäras av eld.

Därför ett barn har fötts åt oss,

en son är oss given.

Väldet har lagts på hans axlar,

och han ska kallas

”Underbar Rådgivare”,

”Mäktig Gud”,

”Evig Fader”,

”Fridsfurste”.

Väldet ska bli stort

och friden utan slut

över Davids tron och hans kungadöme.

Det ska befästas och stödjas

med rätt och rättfärdighet

nu och för evigt.

Härskarornas Herres lidelse ska göra det.

Tillbaka till toppen