Välkommen

till Kalmar Adventkyrka

Söndag den 3 februari kl 15 – 18 anordnar vi en inspirationsdag med föredrag om utmanande och dagsaktuella frågor kring identitet, kön och relationer under ledning av Per och Therése Ewert.

Här finns inbjudan. Sprid den gärna vidare. Mer om Per Ewert finns på hans hemsida perewert.se.

Lördag den 23 februari samt söndag den 24 februari kl 16 – 19, håller Vesa Annala några intressanta föredrag på temat ”Vem är människan?”. Bland annat ställs frågan om det är utvecklingsläran eller skapelsetron som stämmer med verkligheten. Vesa tar även upp Darwins egna problem med sin teori och om dagens forskning har löst dem.

Här finns inbjudan, som gärna får spridas vidare.