”Har Gud verkligen sagt”

De som läser sin Bibel flitigt vet vem som uttalat dessa ord, jo, ”ormen” i paradiset. Nu ska jag inte ge någon utläggning av dessa ord utan använder dem i ett annat syfte: hur mycket av det som Gud har sagt tar vi till oss och gör också efter det? …

Påsken och Jesus

Det är vanligt att man betraktar den kristna tron som en religion bland andra religioner. Och religioner brukar man dela mellan ”primitiva” och ”högreligioner”. Med ”primitiva” religioner menar man ofta andedyrkan, shamanism etc. Med ”högre” religioner menar man världsreligioner som kristendomen, judendomen, islam, buddhism etc. I Nationalencyklopedin definieras religion som …

Bibeln, bibelläsning och samhället

Det fanns en tid i det breda folklagret i det svenska samhället som präglades av läsande. Fenomenet förekom från ca 1750-talet till 1900-talets början. Man läste Bibeln, andaktsböcker och predikosamlingar. Det var en tid för folkväckelsen. Längtan efter frihet var stor och ingen skulle kunna stoppa denna längtan. För att …

Tiden i Guds skapelse

Tid är något som vi alla ”erfar”, tiden kommer och tiden går. Men vad är tid? När man ställer denna fråga kan man få flera svar. I Nationalencyklopedin beskrivs tiden på följande sätt: ”tid, begrepp som anger ett avstånd mellan två händelser, antingen de sker i samma punkt eller inte, …

Julen och Jesus

Snart är julen här och det är åter på sin plats att tänka på händelserna kring Jesu födelse. Det är Matteus (som presenterar Jesu födelse ur Josefs perspektiv) och Lukas (som presenterar Jesu födelse ur Marias perspektiv) som har återgett det viktigaste som hände kring Jesu födelse. Vi vet inte …